لینک فایل بررسی تاثیر فعالیتهای بعد از مدرسه بر پیشرفت تحصیلی

دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد بررسی تاثیر فعالیتهای بعد از مدرسه بر پیشرفت تحصیلیرا مشاهده می نمایید .
کلمات کلیدی:موفقیت تحصیلی,فعالیت فوق برنامه,دانش آموزان متوسطه شاهد,پیشرفت تحصیلی,فعالیتهای بعد از مدرسه,دانلود پایان نامه رشته روانشناسی,بررسی تاثیر فعالیتهای بعد از مدرسه بر پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی

*هدبه:

ضمیمه شدن پرسشنامه بصورت رایگان

چكیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی و مشخص كردن تأثیر فعالیت‌های فوق برنامه بر موفقیت‌های تحصیلی دانش آموزان می باشد.دراین تحقیق از روش همبستگی استفاده شد و جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان مقطع متوسطه شاهد شهرایلام تشكیل می دهند كه از بین 285 نفر دانش آموز بر اساس فرمول كوكران تعداد164 نفرانتخاب شد. واز روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شدو ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسش نامه فعالیت های فوق برنامه می باشد .

نتایج بدست آمده نشان داد فعالیت های فوق برنامه ی دانش آموزان مقطع متوسطه شاهد شهر ایلام در طول سال تحصیلی مناسب نبوده،ارتباط آماری معناداری بین نوع فعالیت ها و تأثیرآن بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شاهد شهر ایلام وجود ندارد،ارتباط آماری معناداری بین انگیزه ی دانش آموزان و تأثیرآن بر موفقیت تحصیلی مقطع متوسطه شاهد شهر ایلام وجود ندارد،میزان رضایت دانش آموزان مقطع متوسطه شاهد شهر ایلام از فعالیت های فوق برنامه مناسب نبوده،ارتباط آماری معناداری بین پایگاه اجتماعی و تأثیرآن بر میزان و نوع فعالیت های فوق برنامه دانش آموزان مقطع متوسطه شاهد شهر ایلام وجود نداردو به طور كلی ارتباط آماری معناداری بین فعالیت های فوق برنامه و موفقیت تحصیلی دانش آموزان وجود نداشت.

واژگان كلیدی:

موفقیت تحصیلی

فعالیت فوق برنامه

دانش آموزان متوسطه شاهد

مقدمه

یکی از عرصه‌هایی که زندگی روزمره را بازنمایی می‌کند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسان‌ها به نمایش می‌گذارد عرصه‌ی فراغت است. فراغت عرصه‌ای است که اختیار و آزادی انسان‌ها در آن عرصه بیشتر قابل اعمال است. در نتیجه برخلاف کار که انضباط بیشتری را ایجاب می‌کند، فضای مناسبی برای مقاومت در برابر رویه‌های فرهنگی جا افتاده و برای پدید آوردن روال‌ها و کردارهای جدید است. از این روست که گفته‌اند فراغت می‌تواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد را آشکار سازد. برخی از پژوهشگران بر این باورند که پدیده فراغت در سرتاسر تاریخ زندگی بشر وجود داشته و خاص زمان مشخصی نیست . اما برخی دیگر فراغت را پدیده‌ای می‌دانند که با تمدن صنعتی پیوند دارد و معتقدند که دارای دو ویژگی و شرایط خاص است که عبارتند از:

1ـ تحت ‌تأثیر مراسم اجباری و الزامات فرهنگی و اجتماعی نیست، بلکه با اراده و اختیار فرد سپری می‌شود. (براون ،1996 ص92) ،2- از سایر فعالیت های ضروری زندگی روزمره نظیر خوردن متفاوت است. (دومازیه،1372،ص56). واقعیت آن است که امروزه وجود و اهمیت بخشی به آن هم نتیجه‌ی رشد صنعت و هم نتیجه‌ی جامعه‌ی مصرفی بوده است فعالیت های اوقات فراغت امروزه از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی از آن به مثابه آینه فرهنگ جامعه یاد می‌کنند. به این معنی که چگونگی گذران اوقات فراغت افراد یک جامعه تا حد زیادی معرف ویژگی‌های فرهنگ آن جامعه است و ازاین نظرگاه، کوشش برای شناسایی چگونگی‌گذران اوقات فراغت در یک جامعه یا یک گروه اجتماعی حائز اهمیت ویژه‌ای است. (شریفیان،1382).

فهرست مطالب

فصل اول كلیات تحقیق 1

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسأله 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 3

1-4- اهداف تحقیق 4

1-5- سوال های تحقیق 5

1-6- تعریف متغیرها 5

فصل دوم پیشینه تحقیق 7

2-1- مقدمه 8

2-2-هدف اساسی فعالیت فوق‌برنامه 9

2-3- فعالیت فوق برنامه و مکمل چیست؟ 20

2-4- اهمیت فعالیت فوق برنامه و مکمل 20

2-5- مراحل طراحی فعالیت فوق برنامه 21

2- 6 –پیشینه تحقیق 31

2-7- بررسی آراء و اندیشه‌های صاحبنظران 40

2-8- چهارچوب تئوریک 47

فصل سوم روش تحقیق 50

3-1- مقدمه 51

3-2-روش تحقیق 51

3-3-شیوه اجرای تحقیق 51

3-4-جامعه آماری وحجم نمونه 51

3-5- روش نمونه گیری 51

3-6-روش جمع آوری داده 52

3-7-ابزارگردآوری داده ها 52

3-8- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 53

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 54

4-1-مقدمه 55

4-2- فرضیه های تحقیق 61

فصل پنجم بحث ونتیجه گیری 67

5-1- مقدمه 68

5-2- خلاصه ای از تحقیق 68

5-3- نتیجه گیری كلی 68

5-4- پیشنهادات 70

5-5- محدودیت ها 70

فهرست منابع 71

ادامه مطلب و دریافت فایل

ارائه خدمات به مردم با استفاده از فناوری اطلاعات:دولت الکترونیک,فناوری اطلاعات,دولت شهروند – محور,دانلود مقاله ارائه خدمات به مردم با استفاده از فناوری اطلاعات ,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه رشته مدیریت,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,خرید مقاله و تحقیق رشته مدیریت,خرید پایان نامه رشته مدیریت

نتایج نظرسنجی ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی ERP:مراحل پیاده سازی erp,نتایج نظرسنجی پیاده سازی erp,نتایج نظرسنجی پیاده سازی erp در سازمان,نتایج نظرسنجی عوامل کلیدی موفقیت erp,نتایج نظرسنجی عوامل موفقیت پیاده سازی ERP,نتایج نظرسنجی برنامه ریزی منابع سازمان,نتایج نظرسنجی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی erp,نتایج نظرسنجی ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی ERP

رضایت شغلی معلمان و دبیران مدارس:رضایت شغلی مقاله,مقاله در مورد رضایت شغلی,مقاله در مورد رضایت شغلی معلمان,مقاله در مورد رضایت شغلی,مقاله رضایت شغلی کارکنان,عوامل موثر بر رضایت شغلی,دانلود مقاله رضایت شغلی معلمان,دانلود مقاله رضایت شغلی دبیران

مفهوم موزه،طرح ریزی ومعماری آن:مفهوم موزه,انواع موزه,معماری موزه,طرح ریزی موزه,تاریخچه موزه در ایران,دانلود پروژه رشته معماری,دانلود پروژه معماری,دانلود پروژه مهندسی معماری,خرید پروژه رشته معماری

تاثیر اندازه فر بر قدرت و ضعف قهرمانان در شاهنامه فردوسی:فرّ,فره ّ ایزدی,خوره,زرتشت,شاه,پهلوان,اوستا,معنی فر,شاهنامه فردوسی,تاثیر اندازه فر بر قدرت و ضعف قهرمانان,دانلود مقاله ادبیات,دانلود مقاله ترجمه شده ادبیات,دانلود مقالات ترجمه شده رشته ادبیات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت محیط‌ زیست:مبانی نظری سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت محیط‌ زیست,ادبیات و مبانی نظری سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت محیط‌ زیست,پیشینه تحقیق سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت محیط‌ زیست,دانلود پیشینه تحقیق سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت محیط‌ زیست,دانلود مبانی نظری سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت محیط‌ زیست,فصل دوم پایان نامه سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت محیط‌ زیست,ادبیات نظری سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت محیط‌ زیست

معیارهای انتخاب و ارزیابی مدیران از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه:مدیران شایسته,دانلود پایان نامه شایستگی مدیران در قرآن,ملاک های مدیران شایسته,دانلود پایان نامه شایستگی مدیران در نهج البلاغه ,دانلود پایان نامه معیارهای انتخاب و ارزیابی مدیران,دانلود پایان نامه مدیریت,معیارهای انتخاب و ارزیابی مدیران از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه

پرسشنامه بررسی عملکرد تأثیرگذار بر نگرش نسبت به تبلیغات:نگرش نسبت به تبلیغات,پرسشنامه نگرش نسبت به تبلیغات,پرسشنامه نگرش افراد نسبت به تبلیغات,دانلود پرسشنامه نگرش افراد نسبت به تبلیغات,پرسشنامه استاندارد نگرش افراد نسبت به تبلیغات,پرسشنامه عوامل موثر بر نگرش نسبت به تبلیغات,پرسشنامه عملکرد تأثیرگذار بر نگرش نسبت به تبلیغات

بهره وری نیروی انسانی:بهره وری,نیروی انسانی,منابع انسانی,ارتقاء بهره وری,بهبود بهره وری,بهره وری نیروی انسانی در ایران,تعریف بهره وری نیروی انسانی,بهره وری نیروی انسانی مقاله,عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی,مقاله بهره وری منابع انسانی,دانلود مقالات مدیریت,دانلود مقالات ترجمه شده مدیریت,دانلود مقالات ترجمه شده رشته مدیریت,دانلود مقاله ترجمه شده بهره ور

بهبود عملکرد مدولاسیون فضایی تعمیم یافته در کانال های با محوشدگی چندمسیری:کدگذاری کانال,اطلاعات حالت کانال,محوشدگی چندمسیری,مدولاسیون فضایی تعمیم یافته,کانال های با محوشدگی چندمسیری,سیستم های چندورودی چندخروجی,بهبود عملکرد مدولاسیون فضایی تعمیم یافته در کانال های با محوشدگی چندمسیری,دانلود مقالات کارشناسی ارشد مخابرات